Tiedoksi: Lohjan Museon ”Samassa veneessä -hanke”

”Lohjan Museolla käynnistyi viime vuoden lokakuussa Samassa veneessä -hanke, jossa kartoitetaan Lohjan alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten suhdetta lähivesistöihinsä ja alueen järvien merkitystä paikallisidentiteetille.”

Lisätiedot hankkeesta, hankkeen edustajien yhteystiedot sekä tapahtumat löydät hankkeen kotisivuilta https://www.lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/lohjan-museo/museon-hankkeet/samassa-veneessa-hanke/