Uudenmaan alueen vesistöjen ahventen elohopeapitoisuuksia

Määrättyjen uudenmaan alueen järvien kalojen elohopeapitoisuuksia seurataan vuosittain. Myös kalaseuran kilpailuista toimitettiin viime talvena ahvenia elohopeapitoisuuksien mittausta varten.

Oheisen linkin takaa löytyy ELY-keskuskuksen julkaisema raportti, koskien vuosina 2016-18 suoritettuja mittauksia mm. Lohjan alueen järvissä.

http://www.doria.fi/handle/10024/165338